Стратегічні рішення в контексті аудиту підприємств

  • S. V. Selishchev Національна академія статистики, обліку та аудиту
Ключові слова: припущення про безперервність, фінансова звітність, аудит, аудиторський ризик, стратегічні рішення, аудиторські докази

Анотація

У статті досліджено та систематизовано стратегічні рішення підприємств, аналіз процесу прийняття і реалізації яких дає аудитору змогу отримати докази наявності або відсутності аудиторського ризику продовження діяльності суб’єкта господарювання в осяжному майбутньому. Особливу увагу приділено визначенню ознак стратегій бізнесу, реалізація яких не сумісна з подальшою діяльністю підприємства. Такі ознаки можуть бути свідченням спростування припущення про безперервність діяльності підприємства при підготовці фінансової звітності управлінським персоналом.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Сухарський В. С. Економічний словник-довідник . Т.: Богдан, 2002. 720 с.

2. Данилевский Ю. А. и др. Аудит: уч. пособ. М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2000. 544 с.

3. Бутинець Ф. Ф. Аудит і ревізія підприємницької діяльності: навч. посіб. Житомир: ПП “Рута”, 2001. 416 с.

4. Гончарук Я. А., Рудницький B. C. Аудит: навч. посіб. Львів: Світ, 2002. 296 с.

5. Давидов Г. М. Аудит: підруч. К: Ліга, 2004. 336 с.

6. Кулаковська Л. П., Піча Ю. В. Організація і методика аудиту: підруч. К.: Каравела, 2009. 544 с.

7. Петрик О. А Аудит: методологія та організація: моногр. К.: КНЕУ, 2003. 260 с.

8. Проскуріна Н. М. Процедурне забезпечення аудиту. Теорія та практика: моногр. К.: ДП “Інформ. аналіт. агентство”, 2011. 739 с.

9. Редько А. Ю. Аудит в Україні. Морфологія: моногр. К.: ДП “Інформ. аналіт. агентство”, 2008. 493 с.

10. Савченко В. Я. Аудит: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2002. 322 с.

Переглядів анотації: 71
Завантажень PDF: 45
Опубліковано
2017-09-20
Як цитувати
Selishchev, S. V. (2017). Стратегічні рішення в контексті аудиту підприємств. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту, (4), 34-38. вилучено із https://nasoa-journal.com.ua/index.php/journal/article/view/5

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають