Політика відкритого доступу

Журнал «Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту» дотримується політики відкритого доступу (Open Access). Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архіви.

Це відповідає визначенню відкритого доступу від BOAI. Ліцензійна політика журналу сумісна з переважною більшістю політик відкритого доступу та архівування матеріалів.

Декларація "Відкритий доступ"

Декларація про ІТ-інструменти

Журнал «Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту» працює за ліцензією CC Attribution-ShareAlike 4.0 міжнародна. Це дозволяє читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, цитувати або посилатися на повний текст статті в цьому журналі.