Цілі та проблематика

Метою «Наукового вісника Національної академії статистики, обліку та аудиту» поширення наукових теоретичних ідей та практичних досліджень провідних українських, та зарубіжних учених, а також аспірантів і докторантів з бухгалтерського обліку, статистики, аудиту та економіки.

Завданням періодичного видання є популяризація наукової думки в Україні та світі. На сторінках видання розглядаються питання зі статистики, бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, фінансового обліку, кредитування, банківської справи, світового господарства та міжнародних економічних відносин, економіки та управління, економіки підприємств, інвестування, страхування, податкової справи, фінансів, вищої математики, інформаційних технологій в економіці та статистиці, соціальної економіки і політики, суспільного устрою, державного управління.

Розділи журналу:

 1. Статистика
 2. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
 3. Фінансовий облік
 4. Гроші і кредит. Банківська справа
 5. Світове господарство і міжнародні економічні відносини
 6. Економіка та управління
 7. Економіка підприємств
 8. Інвестування
 9. Страхування
 10. Податкова справа
 11. Фінанси
 12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
 13. Соціальна економіка і політика
 14. Суспільство. Світогляд. Наука. Культура. Педагогіка. Мовознавство
 15. Вища математика