Організація аудиту безперервності діяльності державних підприємств

  • S. V. Selishchev Національна академія статистики, обліку та аудиту
Ключові слова: державне підприємство, фактори, організація аудиту, аудиторський ризик

Анотація

В статті досліджено основні фактори, що впливають на погіршення економічного стану державних підприємств та можуть спричинити припинення їх діяльності. Особливу увагу приділено організації аудиту державних підприємств, основаного на попередній оцінці ризику припинення діяльності. Надано практичні рекомендації щодо побудови плану та програми аудиту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Данилевский Ю. А. та ін. Аудит: учеб. пособ. М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2000. 544 с.

2. Бутинець Ф.Ф. Аудит і ревізія підприємницької діяльності: навч. посіб. Житомир: ПП «Рута», 2001. 416 с.

3.Гончарук Я. А., Рудницький B. C. Аудит: навч. посіб. Львів: Світ, 2002. 296 с.

4. Давидов Г. М. Аудит: підруч. К.: Ліга, 2004. 336 с.

5. Кулаковська Л. П., Піча Ю. В. Організація і методика аудиту: підручник. К.: Каравела, 2009. 544 с.

6. Петрик О. А Аудит: методологія та організація: моногр. К.: КНЕУ, 2003. 260 с.

7. Проскуріна Н. М. Процедурне забезпечення аудиту. Теорія та практика: моногр. К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2011. 739 с.

8. Редько А. Ю. Аудит в Україні. Морфологія: моногр. К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2008. 493 с.

9. Савченко В. Я. Аудит: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2002. 322 с.

10. Про затвердження Положення про Державну аудиторську службу України: постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2016 р. № 43.URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/43-2016-%D0%BF

Переглядів анотації: 82
Завантажень PDF: 76
Опубліковано
2017-09-20
Як цитувати
Selishchev, S. V. (2017). Організація аудиту безперервності діяльності державних підприємств. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту, (1-2), 35-39. https://doi.org/10.31767/nasoa.1-2.2017.04

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають