ISSN 2520-6834 (print); ISSN 2521-1323 (online)

Збірник було засновано у 2003 році Національною академією статистики, обліку та аудиту. Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.11.2014 р. № 1279 видання внесено до Переліку наукових фахових видань України в галузі економічних наук. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 20394-10194 ПР від 28.11.2013.

Авторами журналу є науковці та практики з аудиту, бухгалтерського обліку, статистики, економіки, міжнародних відносин, менеджменту, державного управління.

Метою «Наукового вісника Національної академії статистики, обліку та аудиту» поширення наукових теоретичних ідей та практичних досліджень провідних українських, та зарубіжних учених, а також аспірантів і докторантів з бухгалтерського обліку, статистики, аудиту та економіки.

Завданням періодичного видання є популяризація наукової думки в Україні та світі. На сторінках видання розглядаються питання зі статистики, бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, фінансового обліку, кредитування, банківської справи, світового господарства та міжнародних економічних відносин, економіки та управління, економіки підприємств, інвестування, страхування, податкової справи, фінансів, вищої математики, інформаційних технологій в економіці та статистиці, соціальної економіки і політики, суспільного устрою, державного управління.

Рекомендовано до друку Вченою радою Національної академії статистики, обліку та аудиту.


Поточний номер

№ 1-2 (2020): Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту

Вісник засновано у 2003 році

Засновник: Національна академія статистики, обліку та аудиту

Проблематика: загальні теоретичні та методологічні проблеми статистики

Адреса редакції: вул. Підгірна, 1, м. Київ, 04107, Україна. Тел. +38 (044) 489-66-51

телефон: +380 (44) 486-36-48; e-mail: rvv_nasoa2015@ukr.net

Опубліковано: 2020-03-06
Переглянути всі випуски