Аналіз категоріального апарату управління виробничими витратами підприємства

  • N. Y. Radionova Київський національний університет технологій та дизайну
Ключові слова: витрати, управління, управління витратами, виробничі витрати, витрати підприємства

Анотація

Досліджено еволюцію підходів до інтерпретації категорії “витрати” з позиції економічної теорії, проаналізовано та узагальнено підходи сучасних учених до визначення категорії “виробничі витрати” у контексті підприємства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Абрютина М. С. Экономика предприятия: учебник. М.: Дело и Сервис, 2004. 528 с.

2. Баев И. А. и др. Экономика предприятия: учеб. для вузов. СПб: Питер, 2005. 384 с.

3. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Житомир: ЖІТІ, 2000. 640 с.

4. Козлова Е. П. и др. Бухгалтерский учет: библиография. 2-е изд. М.: Финансы и статистика, 1998. 576 с.

5. Жарковская Е. П., Бродский Б. Е., Бродский И. Б. Антикризисное управление: учебник. М.: Омега-Л, 2008. 438 с.

6. Ковалева A. M. Финансы: учеб. пособ. для вузов / Под ред. A. M. Ковалева. 2-е изд. М.: Финансы и статистика, 1997. 336 с.

7. Лісовський І. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління витратами промислових підприємств: дис. ... канд. екон. наук. Хмельницький, 2016. 211 с.

8. Морковкин В. В. Финансы: учеб. М.: Финансы и статистика, 2000. 342 с.

9. Муравицкая Н. К., Лукьяненко Г.Н. Бухгалтерский учет. Управленческий учет. Финансовая отчетность: учеб. пос. для вузов. М.: КНОРУС, 2005. 522 с.

10. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений. 7-е изд., доп. М.: Азбуковник, 1999. 944 с.

11. Пасько А. И. Бухгалтерский финансовый учет: учеб. пос. М.: КНОРУС, 2005. 288 с.

12. Попов А. И. Экономическая теория: учебник для вузов. СПб: Питер, 2001. 464 с.

13. Рыночная экономика: словарь / Под ред. Г. Я. Кипермана. М.: Республика, 1993. 524 с.

14. Словарь по экономике (Кристофер Пасс, Брайен Лоуз, Лесли Девис) / Пер. с англ. под ред. П. А. Ваткина. СПб: Экономическая школа, 2004. 752 с.

15. Сопко В. В. Організація бухгалтерського обліку , економічного контролю та аналізу: підручник. К.: КНЕУ, 2004. 411 с.

16. Чумаченко М., Білоусова І. П.: П(С)БО 16 “Витрати” перешкоджають роботі на підприємстві // Бухгалтерськиц облік і аудит. 2009. № 10. C. 3–10.

17. Экономика предприятия: учеб. / Под ред. А. Е. Карлика, М. Л. Шухгальтера. М.: ИНФРА-М, 2001. 432 с.

18. Экономика и право: Энциклопедический словарь Габлера: пер. с англ. / Под общ. ред. А. П. Горнина, И. Л. Тумановой, Н. Н. Шаповаловой и др. М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. 432 с.

19. Юн Г. Б., Таль Г. К., Григорьев В. В. Словарь по антикризисному управлению. М.: Дело, 2003. 448 с.

Переглядів анотації: 46
Завантажень PDF: 94
Опубліковано
2017-09-20
Як цитувати
Radionova, N. Y. (2017). Аналіз категоріального апарату управління виробничими витратами підприємства. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту, (4), 59-65. вилучено із https://nasoa-journal.com.ua/index.php/journal/article/view/8