Доходи фізичних осіб у вигляді додаткового блага: оподаткування, облік і звітність

  • S. I. Kovach ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
Ключові слова: додаткове благо, об’єкт оподаткування, «натуральний» коефіцієнт, база оподаткування, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, облік, звітність

Анотація

В статті на основі визначення сутності додаткового блага згідно з чинним податковим законодавством з’ясовано порядок оподаткування доходів у вигляді додаткового блага, відображення в обліку й документальне оформлення нарахування таких доходів та розрахунків за податками, що утримуються за їх рахунок; висвітлено відображення у звітності як нарахованих у вигляді додаткового блага доходів, так і утриманих з них податків.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Податковий Кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (зі змінами та доповненнями). URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/print1447496000227706.

2. Інструкція зі статистики заробітної плати, затв. наказом Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 року № 5. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0114-04.

3. Закон України “Про оплату праці” від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР (із змінами і доповненнями). URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80.

4. Петрова С. Подарунки та податки // ТОВ “Інформаційно-аналітичний центр “ЛІГА”, ТОВ “ЛІГА ЗАКОН”. – 28.04.2012. URL: http://www.nky.com.ua/NalogKod/Kod4/Cons/C180512_7.htm

5. Лист ДФСУ від 03.11.2016 р. № 23653/6/99-99-13-02-03-15. URL: http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/70250.html.

6. Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, категорія 103 “Податок на доходи фізичних осіб”, підкатегорія 103.26 “Окремі норми щодо відповідальності податкових агентів”. URL: http://minrd.gov.ua/ebpz/№answer-block.

7. Кодекс про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року № 8073-Х (зі змінами та доповненнями). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print1480270217794184.

8. Петрусенко И. Новогодние подарки работникам, их детям и другие новогодние расходы // ТОВ “Інформаційно-аналітичний центр “ЛІГА”, ТОВ “ЛІГА ЗАКОН”, БУХГАЛТЕР & ЗАКОН. – 19.12.2011 – 25.12.2011. – № 51 (134).

9. Кононенко О. Кращий презент – подарунковий сертифікат: нюанси обліку в щедрого роботодавця // Все про бухгалтерський облік. 2015. № 21. С. 10–13.

10. Особенности отражения дополнительных благ в бухгалтерском учете. 03.04.2014. URL: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=100380

11. Використання мобільного зв’язку у невиробничих цілях або зверх встановленого ліміту (працівник компенсує вартість такого зв’язку). URL: http://buhgalter911.com/Operations/ShowOperations.aspx?opcontent=topic_content2009_12_15_10_2_676126.xml&print=1

12. Циганенко В. Соцстрахівські путівки працівника: балансово-позабалансовий облік // Все про бухгалтерський облік. 2014. № 110. С. 65. URL: http://www.vobu.com.ua/ukr/guide/view/1572

13. Нагорний В. Військовий збір в 1ДФ: відображаємо правильно // Все про бухгалтерський облік. 2015. № 30. С. 9–11.

14. Наказ Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 “Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку”. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0111-15/print1447496000227706.

15. Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, категорія 103 “Податок на доходи фізичних осіб”, підкатегорія 103.25 “Порядок подання податковими агентами податкового розрахунку за ф. № 1ДФ”. URL: http://minrd.gov.ua/ebpz/№answer-block.

16. Мойсеєнко Т. Додаткові блага: ЄСВ і коефіцієнт для ПДФО // Дебет-Кредит. URL: http://gorodenko.wordpress.com/2012/03/04/1285/.

Переглядів анотації: 64
Завантажень PDF: 51
Опубліковано
2017-09-20
Як цитувати
Kovach, S. I. (2017). Доходи фізичних осіб у вигляді додаткового блага: оподаткування, облік і звітність. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту, (4), 24-33. вилучено із https://nasoa-journal.com.ua/index.php/journal/article/view/4