Класифікаційні особливості бюджетних елементів економічної безпеки

  • О. S. Bondaruk Національна академія статистики, обліку та аудиту
Ключові слова: економічна безпека, бюджетні інтереси, бюджетні потреби, ризики, загрози, суб’єкти інтересів

Анотація

В статті проаналізовано теоретичні аспекти економічної безпеки у взаємозв’язку з такими бюджетними елементами як “бюджетні інтереси” і “бюджетні потреби”. Обґрунтовано, що категорії “бюджетні інтереси” і “бюджетні потреби” посідають ключові позиції в теорії економічної безпеки в бюджетній сфері, оскільки відіграють провідну роль в процесі вибору стратегії її забезпечення. Здійснено класифікацію бюджетних інтересів за різними ознаками в контексті їх впливу на економічну безпеку держави.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Абалкин Л. И. Россия: поиск самоопределения : = Russia in search for identity : Очерки. М.: Наука, 2002. 424, [4] с.

2. Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення): моногр. К.: КНТЕУ, 2004. 759 с.

3. Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. К. : КНТЕУ, 2001. 309 с.

4. Бондарук Т. Г. Бюджетне регулювання в системі забезпечення економічної безпеки держави // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту: теорія, методологія і організація. Київ: НАСОА, 2013. С. 143–152.

5. Місцеві фінанси: підруч. // За ред. О. П. Кириленка. К.: Знання, 2006. 677 с.

6. Розвиток бюджетної децентралізації в Україні: наук. доповідь // За ред. д-ра екон. наук І. О. Луніної; НАН України, ДУ “Ін.-т екон. та прогнозув. НАН України”. К., 2016. 70 с.

7. Бутаев К. А. Бюджетные интересы переходной экономики: проблемы согласования. Ставрополь: Б.и., 1999. 24 с.

8. Закон України “Про основи національної безпеки України” № 964-IV, 19.06.2003 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 39, ст. 351.

9. Словари на Яндекс.РУ [Электронный ресурс] / Интернет-служба «Яндекс». Электрон. дан. URL: httpWwww.slovary.yandex.ru. – Загл. с экрана.

Переглядів анотації: 83
Завантажень PDF: 70
Опубліковано
2017-09-20
Як цитувати
BondarukО. S. (2017). Класифікаційні особливості бюджетних елементів економічної безпеки. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту, (1-2), 93-99. https://doi.org/10.31767/nasoa.1-2.2017.12