Стратегічний аналіз в системі довгострокового управління підприємством

  • I. T. Raikovska Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Ключові слова: стратегічний аналіз, стратегічне управління, зовнішнє середовище, внутрішнє середовище, стратегічні рішення

Анотація

В статті проведена систематизація поглядів науковців стосовно місця стратегічного аналізу в системі управління підприємством, визначено його завдання на сучасному етапі розвитку економічних відносин. Встановлено прямий та зворотний зв’язок стратегічного аналізу з функціями управління та запропоновано розмежування об’єктів, предмету, завдань і суб’єктів стратегічного аналізу за трьома формами прояву як галузі наукових знань, навчальної дисципліни та практичної діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Левик І. С. Суть стратегічного аналізу, його місце та роль в системі управління підприємством // Основи фінансового аналізу. 2009. № 3. С. 173-178.

2. Литвак Б. Г. Разработка управленческого решения: учеб. / Б. Г. Литвак. М.: Дело, 2000. 392 с.

3. Маляревский В. Ю. Оценка эффективности управленческих решений // Проблемы теории и практики учета, аудита, анализа и пути их решения: материалы Всеукраинской науч.-метод. конф. Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2003. С. 218-219.

4. Парасій-Вергуненко І. М. Концептуальні засади стратегічного аналізу в банках // Фінанси України. 2004. №8. С. 111-117.

5. Парасій-Вергуненко І. М. Стратегічний аналіз у банках: теорія, методологія, практика: моногр.. К.: КНЕУ, 2007. 360 с.

6. Пастухова В. В. Аналіз системи стратегічного управління підприємством: методологічний аспект // Фінанси України. 2000. № 10. С. 69-74.

7. Сумець О. М. Основи операційного менеджменту: підруч. / За ред. проф. О. Л. Яременка. К.: ВД “Професіонал”, 2005. 416 c.

8. Шершньова З. Є. Стратегічне управління: навч. посіб. К.: КНЕУ, 1999. 545 с.

Переглядів анотації: 126
Завантажень PDF: 648
Опубліковано
2017-09-20
Як цитувати
Raikovska, I. T. (2017). Стратегічний аналіз в системі довгострокового управління підприємством. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту, (1-2), 84-92. https://doi.org/10.31767/nasoa.1-2.2017.11