Загальні аспекти управління виробничими затратами українських підприємств в умовах економічної кризи

  • N. Y. Radionova Київський національний університет технологій та дизайну
Ключові слова: управління затратами, виробничі затрати, класифікація затрат, скорочення затрат, підприємство

Анотація

У статті розглянуті питання управління виробничими затратами українських підприємств в кризових умовах. Зазначено чинники, які мають негативний вплив на господарську діяльність вітчизняних підприємств в сучасних умовах. Показаний механізм управління затратами підприємства з метою їх оптимізації. Розкрито характерні недоліки існуючих систем управління затратами та показано наслідки цих недоліків для підприємств.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Гринько Т. В., Столпова К. В. Обґрунтування стратегії зниження затрат підприємства [Електронний ресурс]. URL: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_6_131.pdf

2. Скрипник М. І. Організація обліку витрат у розрізі центрів витрат та центрів відповідальності // Облік і фінанси АПК. 2011. № 1. С. 46–49.

3. Хаймьонова Н. С., Головацька С. І. Методичний інструментарій бюджетування у системі управління затратами підприємства // Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Економіка. 2015. Вип. 47. С. 42–46.

4. Чичуліна К. В. Удосконалення системи управління затратами на сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. 2015. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4062

5. Чумаченко М., Білоусова І. П.: П(С)БО 16 “Витрати” перешкоджають роботі на підприємстві // Бухгалтерський облік і аудит.2009. № 10. С. 3–10.

6. Яровенко Т. С., Довга А. О., Остряніна В. Е. Шляхи та методи оптимізації витрат підприємства у ринкових умовах // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка. 2013. Т. 21. Вип. 7(2). С. 181–188.

7. Ясінська А. І. Сутність управління затратами на вітчизняних підприємствах [Електронний ресурс] // Національний університет “Львівська політехніка”. 2007. URL: http://vlp.com.ua/fiIes/54.pdf

Переглядів анотації: 105
Завантажень PDF: 68
Опубліковано
2017-09-20
Як цитувати
Radionova, N. Y. (2017). Загальні аспекти управління виробничими затратами українських підприємств в умовах економічної кризи. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту, (1-2), 77-83. https://doi.org/10.31767/nasoa.1-2.2017.10