Інвестиційна привабливість галузей харчової промисловості України

  • L. О. Yashchenko Національної академії аграрних наук України
Ключові слова: інвестиційна привабливість, іноземні інвестиції, показники ліквідності, показники фінансової стійкості, показники рентабельності, кластерний аналіз

Анотація

В статті проаналізовано тенденції щодо основних засобів у харчовій промисловості, оцінено загальну інвестиційну привабливість харчової промисловості та виявлено найбільш і найменш інвестиційно привабливі її галузі за допомогою кластерного аналізу. Запропоновано стратегічні напрями державної політики щодо інвестиційної діяльності в харчовій галузі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Гончарук А. Г., Яцик А. А. Про фактори інвестиційної привабливості харчових підприємств [Електронний ресурс]. URL:
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/echp_2012_1_9.pdf

2. Кошельок Г. В. Система факторів, які впливають на оцінку інвестиційної привабливості підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс]. URL : http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/749/1/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5...D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf

3. Семенчук Л. І., Мороз С. О. Інвестиційна привабливість підприємства та методи її оцінювання [Електронний ресурс]. URL: http://global-national.in.ua/archive/11-2016/186.pdf

4. Шаманська О. І. Механізм підвищення рівня інвестиційної привабливості підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс]: URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/22_2012/8.pdf

5. Сайт Державної служби статистики [Електронний ресурс]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua – Назва з титул. екрана.

6. Методичні вказівки до виконання розрахункової частини дипломних робіт на тему "Комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємства" / В.М. Боронос, П.М. Рубанов, М.А. Деркач. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 65с.

Переглядів анотації: 108
Завантажень PDF: 99
Опубліковано
2017-09-20
Як цитувати
YashchenkoL. О. (2017). Інвестиційна привабливість галузей харчової промисловості України. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту, (1-2), 68-76. https://doi.org/10.31767/nasoa.1-2.2017.09