Система оцінювання ефективності стимулювання персоналу на основі інтегрального показника

  • O. K. Yelisyeyeva Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара
  • N. H. Kutova ДВНЗ “Криворізький національний університет”
Ключові слова: механізм стимулювання, засоби стимулювання, інтегральний показник ефективності стимулювання персоналу, підприємство

Анотація

За допомогою кореляційно-регресійного аналізу визначено інтегральний показник ефективності стимулювання персоналу підприємства та чинники впливу на засоби його стимулювання. Складено матрицю коригувальних заходів зі стимулювання персоналу на досліджуваних підприємствах, за допомогою якої визначено діапазон значень розрахованого інтегрального показника ефективності стимулювання персоналу. Визначено стан механізму стимулювання персоналу на досліджуваних підприємствах на підставі розрахунку інтегрального показника ефективності стимулювання персоналу підприємств.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Акімова О. А. та ін. Аналіз сталого розвитку - глобальний і регіональний контексти: моногр. Ч. 2. Україна в індикаторах сталого розвитку (2013). К.: НТУУ ‘КПІ’, 2014. 172 с.

2. Маркова Н. С. Формування організаційно-економічного механізму управління розвитком персоналу // Бізнес Інформ. 2012. № 6. С. 200-202.

3. Эккерсон У. Панели индикаторов как инструмент управления: ключевые показатели эффективности, мониторинг деятельности, оценка результатов. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 400 с.

4. Статистична інформація - Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. иКЬ: ИКЬ: http://ukrstat.gov.ua.

5. Бізнес новини в Україні: розвиток інтернет-торгівлі [Електроний ресурс]. 2014. № 5. иКЬ: http://www.finbrok.in.ua /biznes/novosti/3587-v-ukraine-stremitelno-razvivaetsya- internet-torgovlya

6. Гільорме Т. В., Єлісєєва О. К. Моделі управління персоналом підприємства: методологічна платформа та шляхи застосування: моногр. Дніпропетровськ: “ФОП Дробязко С. І”, 2016. 170 с.

7. Єлісєєва О. К., Лижник Ю. Б. Статистичний аналіз та моделювання соціально- економічних процесів. Дніпропетровськ: “Наука і освіта”, 2012. 216 с.

8. Єлісєєва О. К., Ситало Є. Застосування інтегрального показника для порівняльної оцінки розвитку регіонів України // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. Вип. 10. К.: ДП “Інформ.-аналіт. агенство”, 2013. С. 128-135.

Переглядів анотації: 80
Завантажень PDF: 297
Опубліковано
2017-09-20
Як цитувати
Yelisyeyeva, O. K., & Kutova, N. H. (2017). Система оцінювання ефективності стимулювання персоналу на основі інтегрального показника. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту, (1-2), 46-53. https://doi.org/10.31767/nasoa.1-2.2017.06