Вплив використання електронних грошей на якість обліку

  • Abdelwhab Mahmoud Jadaan Rawashdeh Zarqa University
Ключові слова: міжнародний засіб платежу, електронна розрахункова система, електронні гроші, методика обліку електронних грошей, міжнародні платіжні системи

Анотація

Проаналізовано визначення «електроннихгрошей». Здійснено аналіз використан­ ня електронних грошей в контексті їх врахування в міжнародному бухгалтерському обліку. Виявлено основні проблемні питання теоретичного та практичного характеру, які виникають у міжнародному бухгалтерському обліку під час відображення операцій з наявності та руху електронних грошей. Визначено пріоритетні напрями вдоскона­ лення методики облікурозрахункових операцій між контрагентами з використанням електронних грошей. Окреслено вплив електронних грошей на якість міжнародного бухгалтерського обліку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Arnone, M. & Bandiera, L. (2004) Monetary Policy, Monetary Areas and Financial Development with Electronic Money, IMF, working paper 04/122.

2. Commission of the European communities (2008) Accompanying document to the pro­ posal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2000/46/ EC on the taking up, pursuit of and prudential supervision of the business of
electronic money institutions, Impact assessment, Commission staff working document.

3. European Com m ission (2006) Review o f the E-M oney D irective 2000/46/EC,
commission staff working document, SEC (2006) 1049.

4. Halpin R., Moore R. Developments in electronic money regulation - the Electronic Money Directive: A better deal for e-money issuers? / Computer Law and Security Review, 25 (2009), 563-568.

5. Pofatkovuy kodeks. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

6. Popovska-Kamnar, N. The use of electronic money and its impact on monetary policy, JCEBI, Vol.1 (2014) No.2, pp. 79-92.

7. Wilusz, D., Legal determinants of electronic money systems development in European Union , in: Prawny i ekonomiczny przegl^d prawa gospodarczego, vol. 2, ed. Dubinski,
L.,Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011, pp. 125-134.

8. Yatsuk T. V. (2017). Metoduka finansovogo obliku kruptovalyutu yak osobluvogo vudy elektronnuh groshey. Young Scientist, No 2 (42). Retrieved from: http://molodyvcheny.
in.ua/files/journal/2017/2/81.pdf

Переглядів анотації: 101
Завантажень PDF: 97
Опубліковано
2017-09-20
Як цитувати
Jadaan Rawashdeh, A. M. (2017). Вплив використання електронних грошей на якість обліку. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту, (1-2), 40-45. https://doi.org/10.31767/nasoa.1-2.2017.05