Засади організації внутрішнього контролю підприємств

  • V. P. Panteleiev Національна академія статистики, обліку та аудиту
Ключові слова: організація внутрішнього контролю, засади організації внутрішнього контролю, бібліометричний метод, семантика, термінологія, модель COSO

Анотація

На основі синтезу тематики внутрішнього контролю у провідному науково-виробничому виданні України, врахуванні вимог актуальних нормативно-правових актів щодо основ внутрішнього контролю, запропоновано перелік фундаментальних засад до організації внутрішнього контролю, здійснено їх класифікацію за інтегрованою концепцією внутрішнього контролю (моделлю COSO).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Пантелеєв В. П. Внутрішньогосподарський контроль: методологія та організація : моногр. / Державна академія статистики, обліку та аудиту. К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2008. 491 с.

2. Пантелеєв В. П. Аудит: навч. посіб. К. : "ВД "Професіонал", 2008. 400 с.

3. Бурцев В.В. Организация системы внутреннего контроля коммерческой организации. Экзамен, 2000. 320 с.

4. Садекова А. М. Аудиторська оцінка ефективності бухгалтерського контролю (на матеріалах підприємств з виробництва машин та устаткування Донецького регіону) : автореф. дис ... канд. екон. наук: 08.00.09 / Алія Мустафівна Садекова . Одеса : Б.в., 2007. 16 с. На укр. яз.

5. Резниченко С. М., Сафонова М. Ф., Швырева О. И. Современные системы внутреннего контроля : учеб. пособ. Ростов-н/д : Феникс. 2016. 510 с. (Высшее образование).

6. Каменська Т. О., Редько О. Ю. Внутрішній контроль і аудит в управлінні: практ. посіб. Наук. шк. аудиту, Нац. Центр Обліку та Аудиту. К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2015. 375 с. (Наука-практиці).

7. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики / [пер. з англ. Селезньов О. В., Ольховікова О. Л., Гик О. В., Шарашидзе Т. Ц., Юрківська Л. Й., Куликов С. О]. К. : ТОВ ІАМЦ АУ "СТАТУС", 2012. 1028 с..

8. Мельник Л. Г. Экономика и информация : экономика информации и информация в экономике: Энциклопедический словарь. Суми: ИТД «Университетская книга», 2005. 384 с.

9. Пантелеєв В. П. Простір науково-практичного журналу «Бухгалтерський облік і аудит» як форум висловлення думок щодо актуальних питань обліку, аналізу, аудиту, оподаткування в Україні. Бухгалтерський облік і аудит. 2016. № 3. С. 35-46.

10. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Угоду ратифіковано із заявою Законом № 1678-VII від 16.09.2014.

11. Принципи ОЕСР щодо корпоративного управління. URL : bank.gov.ua/doccatalog/document;jsessionid...?id=36989

12. Міжнародні та національні стандарти корпоративного управління (збірник кодексів та принципів). URL: pmguinfo.dp.ua/images/documents/korp_otnosheniya/stand_korp_upravlenija.pdf

Переглядів анотації: 105
Завантажень PDF: 630
Опубліковано
2017-09-20
Як цитувати
Panteleiev, V. P. (2017). Засади організації внутрішнього контролю підприємств. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту, (1-2), 15-22. https://doi.org/10.31767/nasoa.1-2.2017.02