Статистичне оцінювання результативності трансформацій (на прикладі Сінгапуру): інституційний підхід

  • О. V. Zhuravlyov Національна академія статистики, обліку та аудиту
Ключові слова: статистичне оцінювання результативності трансформацій, інституційне середовище, економічне зростання, регресійне моделювання

Анотація

Стаття присвячена актуальній темі статистичного оцінювання результативності трансформаційних зрушень на прикладі Сінгапуру. Використання регресійного аналізу впливу інституційних факторів на економічне зростання показало, що саме інституційне середовище має вагомий статистичний вплив на результативність трансформації національної економіки Сінгапуру. На прикладі статистичного оцінювання впливу інституційних факторів на економічне зростання в Сінгапурі підтверджено, що регресійне моделювання є прийнятим способом оцінювання результатів трансформаційних зрушень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Архиереев С. И. Трансакционные издержки и неравенство в условиях рыночной трансформации. X.: Бизнес-Информ, 2000. 288 с.

2. Аузан А., Келимбетов К. Социокультурная формула экономической модернизации // Вопросы экономики. 2012. № 5. С. 53–58.

3. Беседин К. В. Сингапурская модель экономики для развития бизнеса на современном этапе // Молодой ученый. 2015. № 2. С. 253–255.

4. Гайдай Т. Неоінституціонализм та його аналітико-дослідницький потенціал // Економіка України. 2003. № 9. С. 60–66.

5. Геєць В. М. Нестабільність та економічне зростання. К.: Ін-т екон. прогнозув., 2000.344 с.

6. Гриценко А. Особливості інституційної архітектоніки українського суспільства XXI століття // Економіка України: Стратегія і політика довгострокового розвитку. За ред. акад. НАН України В. М. Гейця. К.: Ін-т екон. прогнозув., Фенікс, 2003. 1008 с.

7. Норт Д., Уоллис Дж., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества. М.: Институт Гайдара, 2011. 480 c.

8. Полтерович В. М., Попов В. В. Демократизация и экономический рост // Общественные науки и современность. 2007. № 2. С. 13–27.

9. Стеблякова Л. П. Трансформация экономических систем: теория и практика : автореф. д. э. н. : 08.00.01. М., 2010. 56 с.

10. Acemoglu D., J. Robinson Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. New York: Crown Publishing Group, 2012. 575 p.

11. Statistical Data. The Global Economy [Electronic Resource]. URL: http://www.theglobaleconomy.com/Singapore/kof_econ_glob/

Переглядів анотації: 103
Завантажень PDF: 98
Опубліковано
2017-09-20
Як цитувати
ZhuravlyovО. V. (2017). Статистичне оцінювання результативності трансформацій (на прикладі Сінгапуру): інституційний підхід. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту, (1-2), 7-14. https://doi.org/10.31767/nasoa.1-2.2017.01