Бюджетна політика в системі фінансової безпеки держави

  • V. МЕLNYK Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
  • О. SAVASTEIEVA Одеський національний університет імені І. І. Мечникова http://orcid.org/0000-0002-7356-8890
Ключові слова: financial security, budgetary security, budgetary threats, indicators, budgetary policy.

Анотація

Розглянуто наукові підходи до трактування поняття “фінансова безпека” та її складових. Особливу увагу приділено бюджетній безпеці, яка становить основу фінансової безпеки держави як багаторівневої системи. Виконано статистичний аналіз впливу бюджетної політики на стан бюджетної безпеки протягом 2015–2019 рр. на основі Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України. Визначено основні бюджетні загрози у складі фінансової безпеки держави, а також напрями трансформації бюджетної політики з метою підвищення рівня національної безпеки у фінансовій сфері.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii shchodo rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [Approval of the Methodological Recommendations on Computation of the Economic Security Level in Ukraine]: Order of the Ministry or Economic Development and Trade of Ukraine from 29.10.2013 No 1277. Retrieved from https://zakononline.com.ua/documents/show/218014___218079 (last accessed: 01.04.2020) [in Ukrainian].

Iermoshenko M. M. (2010). Finansova skladova ekonomichnoi bezpeky: derzhava i pidpryiemstvo [The financial component of the economic security: the state and business enterprise]. Kyiv: National Academy of Management [in Ukrainian].

Savytska O. (2012). Otsinka ta shliakhy zabezpechennia finansovoi bezpeky Ukrainy [The financial security of Ukraine: assessment and ways of ensuring]. Ekonomichnyi forum – Economic forum, 3, 14–19 [in Ukrainian].

Varnalii Z. S. (2017). Instytutsionalni zahrozy finansovii bezpetsi Ukrainy ta shliakhy yikh zapobihannia [Institutional threats to the financial security of Ukraine and ways for their prevention]. Ekonomichnyi visnyk universytetu – University economic bulletin, 34/1, 140–150 [in Ukrainian].

Onyshko S. V., Unynets-Khodakivskoi V. P. (Eds.) (2013). Finansovyi mekhanizm strukturnoi modernizatsii ekonomiky Ukrainy [The financial mechanism for structural modernization of the Ukrainian economy]. Irpin: Publishing house of National University of the State Taxation Service of Ukraine [in Ukrainian].

Melnyk V. (2000). Finansy v systemi ekonomichnoi bezpeky [Finances in the economic security system]. Naukovyi visnyk. Zbirnyk naukovykh prats Akademii derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy – Scientific bulletin. Collection of scientific works of the Academy of the State Taxation Service of Ukraine, 3(9), 46–50 [in Ukrainian].

Melnyk V. (2001). Deiaki pytannia analizu chynnykiv finansovoi bezpeky [Some issues of the analysis of financial security factors]. Naukovyi visnyk. Zbirnyk naukovykh prats Akademii derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy – Scientific bulletin. Collection of scientific works of the Academy of the State Taxation Service of Ukraine, 2(12), 77–82 [in Ukrainian].

Ministerstvo finansiv Ukrainy [The Ministry of Finance of Ukraine]: the official website: https://minfin.com.ua/ua/ (last accessed: 01.04.2020) [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [The State Statistics Service of Ukraine]: the official website: http://www.ukrstat.gov.ua/ (last accessed: 01.04.2020) [in Ukrainian].

Derzhavna kaznacheiska sluzhba Ukrainy [The State Treasury Service of Ukraine]: the official website: https://www.treasury.gov.ua/ua (last accessed: 01.04.2020) [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 79
Завантажень PDF: 47
Опубліковано
2020-03-01
Як цитувати
МЕLNYKV., & SAVASTEIEVAО. (2020). Бюджетна політика в системі фінансової безпеки держави. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту, (1-2), 74-81. https://doi.org/10.31767/nasoa.1-2.2020.08