Методологія формування та інвентаризація викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря сільськогосподарськими підприємствами

  • T. V. Kobylynska Національна академія статистики, обліку та аудиту
Ключові слова: статистика сільського господарства, статистичний аналіз, статистика екології, викиди забруднюючих речовин, інвентаризація викидів, атмосферне повітря

Анотація

Розвиток сільськогосподарської галузі сприяє підвищенню матеріального добробуту населення, зміцненню економічної та продовольчої безпеки країни, зростанню її експортного потенціалу. Водночас сільськогосподарське виробництво є одним з найбільш ризикових секторів економіки, оскільки на його розвиток впливає цілий спектр природних та біологічних факторів. Удосконалення нині чинної системи забезпечення екологічної безпеки в Україні має стати одним із пріоритетних напрямів державної політики на основі системного аналізу та врахування процесів трансформації в економіці та державному управлінні.

Метою дослідження є: статистичний аналіз методологічних основ інвентаризації викидів в атмосферне повітря від сільськогосподарської діяльності, аналіз державного статистичного спостереження щодо охорони атмосферного повітря. Зазначено, що у рамках державного статистичного спостереження з охорони атмосферного повітря здійснюється облік викидів забруднюючих речовин та парникових газів від виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок) згідно з рекомендаціями Статистичної комісії ООН щодо інвентаризації атмосферних викидів (CORINАІR 2000. Проаналізовано основні джерела та види викидів від рослинництва, сільськогосподарських ґрунтів та від утримання сільськогосподарських тварин.

Зроблено висновок, що облік і інвентаризація викидів в атмосферне повітря від усіх сільськогосподарських підприємств надає органам статистики можливість проводити статистичний аналіз викидів у атмосферне повітря як рослинницької, так і тваринницької галузі, а відтак забезпечити користувачів повною та достовірною екологічною інформацією.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy “Pro zatverdzhennya Poryadku vedennya derzhavnoho obliku v halyzi okhorony atmosfernoho povitrya” vid 13.12.2001 No 1655 [Decree of the Cabinet of Ministries of Ukraine “On Approval of the Procedure for Official Reporting on Air Protection” from 13.12.2001 No 1655]. Retrieved from http: // zakon.rada.gov.ua/ [in Ukrainian]

2. Glosariy do planu statystychnoho sposterezhennya, zatverdzhenyi nakazom Derzhkomstatu vid 29.12.2009 No 498 [Glossary for statistical observation plan, approved by the degree of the State Statistics Committee from 29.12.2009 No 498]/ Retrieved from https: // ukrstat.gov.ua/metod_polog/glos.htm. [in Ukrainian]

3. Polozhennya pro Reyestr statystychnych odynyts ta formuvannya osnov vybirky sukupnostey odynyts statystychnykh sposterezhen za diyalnistyu pidpryemstv [Regulations on the Register of statistical units and sampling of units for statistical observation of enterprises]. Retrieved from https://ukrstat.org/uk/edrpoy/prso.htm. [in Ukrainian]

4. EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013. Retrieved from
http: // eea.europa.eu

5. Metodolohichni polozhennya z orhanizatsii derzhavnoho statystychnoho sposterezhennya z ohorony atnosfernoho povitrya, zatverdzheni nakazom Derzhkomstatu Ukrainy vid 23.03.2016 No 44 [Methodological guidelines on organization of statistical observation on air protection, approved by the decree of the State Statistics Service of Ukraine from 23.03.2016 No 44]. [in Ukrainian].

6. Zakon Ukrainy “Pro okhoronu atmosferenoho povitrya” (zi zminamy ta dopovnennyamy) vid 16.10.1992 No 2707-ХІІ [Law of Ukraine “On air protection” (with amendments and additions) from 16.10.1992 No 2707-ХІІ]. Retrieved from http: // zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2707-12. [in Ukrainian].

7. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy “Pro zatverdzhennya Poryadku vedennya derzhavnoho obliku v haluzi okhorony atmosferenoho povitrya” vid 13.12.2001 No 1655 [Decree of the Cabinet of Ministries of Ukraine “On approval of the Procedure for official reporting on air protection”]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1655-2001[in Ukrainian].

Переглядів анотації: 56
Завантажень PDF: 24
Опубліковано
2017-09-20
Як цитувати
Kobylynska, T. V. (2017). Методологія формування та інвентаризація викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря сільськогосподарськими підприємствами. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту, (4), 14-19. вилучено із https://nasoa-journal.com.ua/index.php/journal/article/view/2