Аналіз методології обліку основних засобів за МСБО 16 “Основні засоби”та П(С)БО 7 “Основні засоби”: теорія і практика

  • L. V. Shkulipa Національна академія статистики, обліку та аудиту,
Ключові слова: основні засоби, актив, амортизація, первісна вартість, оцінка, міжнародні стандарти, національні стандарти

Анотація

У роботі розкрито спільні та відмінні особливості обліку операцій з основними засобами шляхом порівняння міжнародних та національних стандартів бухгалтерського обліку, які регламентують саме цей об’єкт. Наведено порівняльну характеристику теоретичних аспектів, висвітлених у МСБО 16 та П(С)БО 7, щодо визнання, оцінки, відображення в обліку та звітності груп основних засобів, елементів первісної вартості основних засобів (оцінки на дату визнання), формування первісної вартості основних засобів внаслідок різних подій, відображення в обліку переоцінки основних засобів, періодичності перегляду ліквідаційної вартості об’єкта основних засобів. Також розкрито питання практичного характеру щодо розрахунку дооцінки (уцінки) основних засобів, розрахунку амортизації основних засобів, вибуття основних засобів, обміну основних засобів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 7 “Osnovni zasoby”, zatverdzhene Nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy No 92 vid 27.04.2000 r. [Rule (Standard) for Accounting 7 “Fixed Assets”, approved by Cirective of the Ministry of Finance of Ukraine No 92 form 27.04.2000]. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00. [in Ukrainian].
2. Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 16 “Osnovni zasoby” [International Accounting Standard “Fixed Assets”]. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929_014. [in Ukrainian].
3. Voinarenko M. P., Ponomarova N. A., Zamazii O. V. (2010). Mizhnarodni standarty finansovoi zvitnosti ta audytu [International standards of financial reporting and audit]. Kyiv: Center for training materials [in Ukrainian].
4. Azarovska Yu. V. Mizhnarodna praktyka ta vitchyznianyi dosvid obliku neoborotnykh aktyviv [The international practice and the domestic experience in recording of non-current assets]. Retrieved from http://www.mnau.edu.ua/studentresearchjournal/studentresearchjournal021.pdf.
5. Holov S. F., Kostiuchenko V. M. (2000). Bukhhalterskyi oblik za mizhnarodnymy standartamy [The accounting by international standards]. Kyiv: Accounting [in Ukrainian].
6. Popovych V. I. (2012). Oblik osnovnykh zasobiv: porivnialnyi analiz MSBO ta P(s)BO [Recording of fixed assets: a comparative analysis of IAS and R(s)A]. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika” – Bulletin of National University “Lvivska Politechnika”, 721, 216–219 [in Ukrainian].
7. Iefremenko O. V. Deiaki pytannia obliku osnovnykh zasobiv [Some issues of fixed asset recording]. Retrieved from http://www.rusnauka.com/16_NPRT _2009/Economics/47688.doc.htm.
8. Osnovni zasoby za MSBO ta P(S)BO: 7 holovnykh vidminnostei [Fixed assets by IAS and R(S)A: seven principal differences]. Vseukrainska profesiina bukhhalterska hazeta “Vse pro bukhhalterskyi oblik” – All-Ukrainian professional accounting newspaper “Everything about accounting”. 16.04.2018. Retrieved from http://vobu.ua/ukr/analytics/consultations/item/osnovni-zasoby-za-msbo-ta-psbo-7-holovnykh-vidminnostei

Переглядів анотації: 98
Завантажень PDF: 99
Опубліковано
2018-10-17
Як цитувати
Shkulipa, L. V. (2018). Аналіз методології обліку основних засобів за МСБО 16 “Основні засоби”та П(С)БО 7 “Основні засоби”: теорія і практика. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту, (4), 102-112. https://doi.org/10.31767/nasoa.4.2018.10